I UNOS NOVOG MAGACINA

Unos novog magacina ili ažuriranje podataka o postojećem , može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Magacin (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih magacina

Klikom na ikonicuotvara se forma za unos novog magacina (slika br. 2)

 

Slika 2. Forma za unos magacina

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos novog magacina (Slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Naziv magacina

Unosimo naziv magacina.

Kratki naziv magacina

Unosimo kratki naziv magacina.

Šifra magacina

Unosimo šifru magacina.

Vrsta magacina

Izaberemo vrstu magacina.

Tip magacina

Izaberemo tip magacina.

Cijena na zalihama

Izaberemo jednu od 5 opcija.

PC šifra

Unosimo profitni centar ukoliko hoćemo da ga vežemo za odredjeni magacin. Ukoliko vežemo profitni centar za odredjeni magacin, bićemo u prilici da prilikom kreiranja dokumenata i odabira odredjenog magacina, automatski izaberemo i profitni centar.

MT šifra

Unosimo mjesto troška ukoliko hoćemo da ga vežemo za odredjeni magacin. Ukoliko vežemo mjesto troška za odredjeni magacin, bićemo u prilici da prilikom kreiranja dokumenata i odabira određenog magacina, automatski izaberemo i mjesto troška.

NT šifra

Unosimo nosioca troška ukoliko hoćemo da ga vežemo za odredjeni magacin. Ukoliko vežemo nosioca troška za odredjeni magacin, bićemo u prilici da prilikom kreiranja dokumenata i odabira odredjenog magacina, automatski izaberemo i nosioca troška.

Opština

Unosimo opštinu u kojoj se nalazi magacin.

Grad 

Unosimo grad u kojem se nalazi magacin.

Adresa

Unosimo adresu na kojoj se nalazi magacin.

Zadužen za magacin

Osoba koja je zadužena za magacin.

Magacioner

Unosimo ime magacionera.

Koristi POS

U ovom polje izaberemo DA, ukoliko je magacin maloprodajni i koristi POS aplikaciju.

Status

Izaberemo jednu od dvije opcije: aktivan ili neaktivan. Ukoliko ga proglasimo neaktivnim, neće se više prikazivati prilikom kreiranja dokumenata.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 II IZMJENA POSTOJEĆEG MAGACINA

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o magacinu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG  MAGACINA

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg magacina. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG MAGACINA

Klikom na ikonicu  vrši se brisanje reda, odnosno magacina koje ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.