I UNOS NOVOG MESTA

Unos novog mesta, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Mesta (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih mesta

 

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos mesta (slika 2).

Slika 2. Forma za unos mesta

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos mesta (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Mesto

Unosimo naziv mesta.

Opština

Biramo opštinu. Opština se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Opština.

Poštanski broj

Unosimo poštanski  broj.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG MESTA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o mestu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG MESTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg mesta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG MESTA

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno mesta koje ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.