Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Trgovačka knjiga –Uplata pazara. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, poništenje i pregled Uplate pazara. 

Unos nove uplate pazara

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove uplate pazara.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos uplate pazara

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis polja

 Objekat 

 Izabrati objekat za koji se vrši uplata pazara

 Datum razduženja

 Unijeti datum razduženja

 Datum uplate

 Unijeti datum kad je uplaćen pazar

 Iznos uplate

 Unijeti iznos uplate

 Komentar

 Unijeti komentar (nije obavezno polje)

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

 

Izmjena postojećeg pazara

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o pazaru. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Poništenje postojećeg pazara

Klikom na sličicu    otvara se forma za poništenje pazara.

 

Pregled postojećeg pazara

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg pazara. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati.