Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulazni dokumenti– Narudžbenica. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće narudžbenice.

Unos nove narudžbenice

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove narudžbenice.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove narudžbenice

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis               

Objekat

Izaberemo objekat

Komitent

Izaberemo komitenta 

Komentar

Unesemo ukoliko imamo napomenu za dati dokument, štampa se iznad stavki dokumenta.

Očekivani rok isporuke

Unijeti očekivani datum isporuke

Izvor (lead) U ovom polju možemo navesti izvor za narudžbu.

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos novog artikla na narudžbenici

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                            

Artikal

Unosimo artikal (artikal možemo pronaći unoseći  šifru artikla, ili naziv)

Alternativna j.m.

Unijeti altrnativnu količinu mjere, ukoliko artikal ima alternativnu mjeru.

Količina u alt JM

Unijeti količinu 

 

Klikom na dugme  otvara nam se u novom prozoru kartica za dati artikal.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme "Automatska narudžbenica" kreiranje automatske narudžbenice za izabranog komitenta, na osnovu stanja na zalihama i na osnovu minimalne i standarne količine  zaliha iz artikala.

Klikom na dugme  , daje mogućnost da se formira više stavki kroz stranu za pregled artikala po objektima.

Klikom na dugme "Trebovanja" otvara se forma za prepis trebovanja. (slika3)

Slika 3. Forma za unos artikala prepisanih sa trebovanja

Forma za prepis trebovanja sl.3, se sastoji iz dva dijela i to: Spisak dokumenata i Stavke. Klikom na ikonicu  za pregled stavki dokumenata (u našem primjeru br.dokumenta za pregled je 14) pojavljuje se u drugom dijelu forme, pregled stavki iz tog dokumenta. Štrikiranjem polja u spisku dokumenata (klikom na ikonicu ), možemo prepisati sve stavke sa odabranog dokumenta. A štrikiranjem odredjene stavke prepisuje se, stavka koju smo odabrali. U polju "Za isporuku" mozemo promijeniti količinu za isporuku u odnosu na onu koja je bila na dokumentu trebovanja. Klikom na " Zatvori " zatvramo formu.

 

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Izmjena postojeće narudžbenice

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka narudžbenice. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

 

Pregled postojeće narudžbenice

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za  pregled postojeće narudžbenice. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće narudžbenice

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojeće narudžbenice

Klikom na sličicu    vrši se štampanje postojeće narudžbenice.

 

Kopiranje postojeće narudžbenice

 

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojeće narudžbenice. ( Ukoliko nam je neka postojeća narudžbenica slična novoj, možemo je iskopirati, ispraviti i snimiti kao novi dokument).