I UNOS NOVE OPŠTINE

Unos nove države, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Opština (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih opština

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos nove opštine (slika 2).

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos opštine (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Naziv

Unosimo naziv opštine.

Šifra

Unosimo šifru opštine.

Država

 Biramo državu. Država se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.

Regija

 Biramo regiju. Regija se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.

Prikaz na eCommerce

Biramo da li će se opština prikazivati na eCommerce-u I (ili neće).

Po defaultu su unesene neke opštine, a za unos svake nove koristite gore navedenu putanju.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.


II IZMENA POSTOJEĆE OPŠTINE 

Klikom na ikonicu  otvara se forma za menjanje podataka o postojećoj opštini. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆE OPŠTINE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojeće opštine. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE OPŠTINE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno opštine koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.