UPUTSTVO ZA REALIZACIJU POPISA ZALIHA

Realizacija popisa zaliha u magacinu prati logični proces samog fizičkog popisivanja robe u magacinu.

Za uspješan popis neophodno je da pratite sljedeće korake:

FAZA I – formiranje dokumenta popisa i liste artikala za popis

1. U meniju izabrati poslovnu funkciju POPIS iz menija Veleprodaje ili  Maloprodaje u zavisnosti od vrste magacina koji se popisuje. Klikom na dugme Novi unos otvara se prozor za unos podataka (Slika 1).

Slika 1 – Forma za unos popisa

2. Formirati novi popis unošenjem podataka u zaglavlje popisa kao što su:

  1. Datum dok. – datum popisa je veoma važan. Na ovaj datum sistem će formirati “Stanje po programu”. Ovaj datum treba da odgovara fizičkom stanju u magacinu koje će se fizički brojati;

  2. Objekat – magacin u kome se sprovodi popis;

  3. Tip popisa – popis može biti redovan i vanredan. Vanredan popis je moguće raditi neograničen broj puta u godini za kompletne zalihe ili samo za određenu lokaciju u magacinu ili samo za određenu kategoriju artikala. Redovan popis se formira na posljednji dan u godini (prije početka prodajnih aktivnosti) i jedina razlika od vanrednog je to što on predstavlja početno stanje zaliha za narednu godinu;

  4. Popuna količina – Opcija kojom određujemo da li će sistem da izvrši automatsko popunjavanje količina u polje “Popisana količina” ili će ga ostaviti prazno kako bi ga popisna komisija napunila prilikom unosa stanja;

3. Kada se završi unos podataka za zaglavlje dokumenta snimimo dokument klikom na dugme “Snimi”.

4. Nakon što se snimi zaglavlje, klikom na  “Prepis stavki” pa na opciju "Prepiši" sistem će izvršiti prepis svih stavki na zalihama za predmetni magacin/objekat 

Slika 2 - Forma za filtriranje stavki za prepis

5. U cilju identifikacije artikala koji nisu bili prometovani tokom godine, a koji su na prošlom popisu imali stanje nula na zalihama i nisu bili popisani kreirali smo funkciju koja omogućuje generisanje liste takvih artikala i promenu njihovog statusa u šifarniku artikala. Ova funkcionalnost se pokreće pre prepisa stavki u dokument.

 

6.Klikom na taster „Neaktivni artikli“ sistem generiše listu neaktivnih artikala.

7. Listu je moguće čekirati u celini, čekirati pojedinačno ili ignorisati čime se prozor zatvara bez akcije.