Plan isporuke se otvara kroz meni, klikom na stavku Maloprodaja – Isporuke– Planiranje isporuke. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog plana isporuke.

 

 Planiranje isporuke

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog plana isporuke.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za planiranje isporuke

Popunjavaju se sledeća polja:

Datum prodaje, u ovom polju unosimo datum prodaje i do tog datuma će nam povući sve prodaje koje imaju isporuke.

Objekat, u ovom polju biramo objekat za koji planiramo isporuku.

Nakon što popunimo ova polja, snimamo zaglavlje klikom na dugme "Snimi".

Nakon toga pojavljuje se dugme za prepis "Prepis", klikom na dugme se otvara novi prozor za prepis dokumenta sa isporukama slika 2.

Slika 2. Forma za prepis dokumenata koji imaju isporuke

Čekiranjem polja Izaberi sve prebacujemo sva dokumenta, čekiranjem pojedinačnih dokumenata prebacujemo samo ta dokumenta. Klikom na dugme "Potvrdi" prebacujemo konačno račune za plan isporuke slika 3.

Slika 3. Forma prepisanih dokumenata sa isporukom

 

Nakon toga klikom na dugme "Izmjene u tabeli" otvaraju se polja za količinu i datum isporuke, gdje možemo promijeniti količinu i datum ukoliko ima za tim potrebe.

Nakon čega se pojavljuje dugme "Kreiraj plan isporuke" , klikom na ovo dugme, kreira se plan isporuke i to u Maloprodaja->Isporuke->Plan isporuke (upustvo za plan isporuke možete pogledati na ovom dokumentu)

Artikli za isporuku nakon klika na dugme "Kreiraj plan isporuke" dobijaju status "Obradjen"

 

Izmjena postojećeg planiranja isporuke

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na planiranju isporuke. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg planiranja isporuke

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg planiranja isporuke. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg planiranja isporuke

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.