I UNOS NOVE JEDINICE MJERE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih jedinica mjere, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Jedinica mjere (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih jedinica mjere

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos nove jedinice mjere (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos jedinice mjere

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos jedinice mjere (slika 2).

Naziv polja

Opis                                                   

Naziv jedinice mjere

Unijeti naziv jedinice mjere, npr. komad.

Šifra jedinice mjere

Unijeti šifru jedinice mjere, npr. kom.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆE JEDINICE MJERE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o postojećoj  jedinici mjere . Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE JEDINICE MJERE

Klikom na ikonicu otvara se forma za pregled postojeće jedinice mjere. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE JEDINICE MJERE

Klikom na ikonicu  vrši se brisanje reda, odnosno brisanje postojeće jedinice mjere. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše