I UNOS NOVE RASTER VELIČINE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih raster veličina, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Raster veličina (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih raster veličina

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos nove raster veličine (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos nove raster veličine

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos raster veličina (slika 2).

 

Naziv polja

Opis                                                   

Naziv

Unijeti naziv raster veličine.

Osnovna veličina

Odabrati osnovnu veličinu (inch, us, eu, uk, cm).

Status

Odabrati status (aktivan ili neaktivan).

Kategorija artikla

Odabrati kategoriju artikla. Stablo hijerarhije artikla se definiše na putanji Šifarnici – Artikli – Stablo hijerarhije artikala.

 

Kada snimimo zaglavlje, klikom na ”Novu stavku” otvara se forma za unos raster veličina (slika 3).

Slika 3. Forma za unos raster veličina

 

Popunjavamo polja odgovarajućim iznosima.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆE RASTER VELIČINE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o raster veličini. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE RASTER VELIČINE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće raster veličine. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE RASTER VELIČINE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno raster veličine koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.