Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Dnevnik blagajne sumarno.  Pomoću ovog šifarnika vrši se pregled blagajne sumarno.

Forma za pregled blagajne slika 1.

Slika1. Forma za pregled blagajne sumarno

Kada unesemo datum blagajne klikom na polje PDF biramo u kojem formatu želimo da dobijemo blagajnički dnevnik: EXEL, WORD, OPEN DOCUMENT, TEXT, HTML, klikom na dugme "Štampa" možemo snimiti i štampati dokument.