Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Dokument blagajne. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg Dokumenta blagajne.

 

Unos novog dokumenta blagajne

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog dokumenta blagajne.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog dokumenta blagajne

Popunjavaju se sledeća polja:

 
 

Naziv polja

Opis polja

Vrsta dokumenta

Izabrati dal se rade uplate ili isplate iz blagajne

Blagajna 

Izabrati blagajnu, potrebno je prvo unijeti u šifarniku blagajnu, kako bi imali  u ovom polju opcije za unos (Finansije/Šifarnici/Blagajna)

 

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se prozor slika br. 2

Slika 2. Forma za unos nove stavke na blagajni

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Br. priznanice

Unijeti broj priznanice

Dat.priznanice

Unijeti datum priznanice

Promjena

Unijeti promjenu (Promjene su unešene prethodno kroz šifarnik, npr:gorivo, dnevnice za službena putovanja u zemlji i td.)

Duguje 

Unijeti vrijednost

Potražuje

Unijeti vrijednost 

Komitent Unijeti komitenta
Poziv na broj Unosi se poziv na broj
Računi za povezivanje Moguće je vezati sa odredjenim računom, klikom na polje izaberemo račun. Račun mora prvo biti proknjižen.
Konto U šifarniku Finansije/Šifarnici/Blagajna promjena, kada otvorimo novu promjenu, tada je i kontiramo. 

PC

Ukoliko se veže promjena sa poslovnim centrom unijeti PC

MT

Ukoliko se veže promjena sa odredjenim mjestom troška unijeti MT

NT

Ukoliko se veže promjena sa odredjenim nosiocom troška unijeti NT

Opis

Unijeti opis, nije obavezno polje.

 

Klikom na dugme "Ovjera" dokument je ovjeren i ne može se mijenjati.

Klikom na dugme "Vraćanje statusa" koje se pojavljuje tek nakon ovjere dokumenta, možemo vratiti status u izradi i uraditi izmjene na dokumentu ukoliko je potrebno.

* Nakon proknjiženog dok.blagajne moguće je stornirati dok.blagajne klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja dok.blagajne. Nakon čega je potrebno je unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

 

Pregled postojećeg dokumenta blagajne

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg dokumenta blagajne. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg dokumenta blagajne

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje dokumeta blagajne koji je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg dokumenta blagajne

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta blagajne.

Kopiranje postojećeg dokumenta blagajne

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta blagajne.