Nalog za izdavanje sirovina se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Proizvodnja– Nalog za izdavanje sirovina. Pomoću ovog šifarnika vrši se izmjena naloga za izdavanje sirovina.

Klikom na   otvara nam se prethodno kreirani nalog za izdavanje sirovina. Slika 1:

Slika 1. Nalog za izdavanje sirovina

Klikom na   otvara nam se unijeti artikal. Slika 2:

Slika 2. Ažuriranje artikla

Možemo da promijenimo količinu ukoliko je to potrebno i klikom na dugme "Ažuriraj" izmjene će biti sačuvane.

Klikom na dugme  dokument će dobiti status Ovjeren i više nisu moguće izmjene na tom dokumentu.