NOVI UNOS RADNOG MJESTA

Klikom na taster "Novi unos" otvara se pop up prozor za unos radnog mjesta (slika 1):

 

Slika 1: Pop up prozor za unos radnog mjesta

U polje "Naziv" upisujemo naziv radnog mjesta.

Klikom na taster "Snimi" čuvamo unos.