Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Analitika – Analitička kartica glavne knjige

Analitička kartica glavne knjige

Otvara se forma za analitičku karticu glavne knjige.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za analitičku karticu glavne knjige

Popunjavaju se sledeća polja

 Naziv polja

 Opis polja

 Komitent

 Unosimo komitenta

 Konto

 Unosimo konto

 Aktivnost

 Unosimo aktivnost (nije obavezno polje)

 PC

 Ukoliko vršimo pretragu po profitnom centru unosimo PC

 MT

 Ukoliko vršimo pretragu po mjestu troška unosimo MT

 Od datuma

 Od kojeg datuma vršimo pretragu

 Do datuma

 Do kojeg datuma vršimo pretragu

Klikom na dugme " Štampa" dobijamo izveštaj na osnovu zadatih parametara i dokument je spreman za štampu.