Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Izlazi–Nalog za knjiženje Izlaznih odobrenja.

Unos naloga za knjiženje Izlaznih odobrenja

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog naloga za knjiženje izlaznih odobrenja.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog naloga za knjiženje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

 Unosimo aktivnost npr. izlazni računi (aktivnost moramo prvo definisati u šifarniku)

Datum dokumenta

 Datum dokumenta

Datum do

 Unosimo datum do kojeg želimo da izvršimo knjiženje 

PC

 Ukoliko se vodi po profitnom centru unijeti PC

 

Klikom na dugme "Prepiši" prepisujemo sve odobrenja koja su unešena do datuma koji smo izabrali.

Klikom na dugme "Prepis iz trgovine" otvara se prozor slika br.2 . Prepis iz trgovine se definiše u šemi knjiženja u šifarniku.

Slika 2. Forma za prepis iz trgovine

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

 Izabrati aktivnost ( Aktivnost smo prethodno unijeli kroz šifarnik)

Objekat

 Izabrati objekat iz kojeg se vrši prepis 

Povezani objekat

 Izabrati povezani objekat

Datum do 

 Datum do kojeg se vrši prepis iz trgovine

 

 

Nakon toga klikom na dugme "Knjiži" proknjižićemo sva prepisana izlazna odobrenja.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.