I UNOS NOVE VRSTE TROŠKA

Unos nove vrste troška, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Vrsta troška  (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih vrsta troškova

 

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos vrste troška (slika 2).

Slika 2. Forma za unos vrste troška

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos vrste troška  (slika 2).

 

Naziv polja

Opis           

Naziv

Unosimo naziv vrste troška.

 

Po defaultu su unesene određene vrste troškova.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆE VRSTE TROŠKA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za menjanje podataka o vrsti troška. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE VRSTE TROŠKA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće vrste troška. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE VRSTE TROŠKA

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno vrste troška koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.