Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Ulazni dokumenti– Nivelacija. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće Nivelacije.

Unos nove nivelacije u objektu

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove nivelacije.  (Slika 1)

Slika1. Forma za unos nove nivelacije

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis              

Objekat

Biramo objekat

Profitni centar

Biramo profitni centar

Mjesto troška

Biramo mjesto troška

Nosilac troška

Biramo nosioca troška

Komentar

Komentar ili napomena vezan za dokument, štampa se iznad stavki dokumenta

Valuta

Biramo valutu

Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.

Slika 2. Forma za unos nove nove stavke.

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                    

Artikal

Unosimo naziv ili šifru artikla kojem mijenjamo cijenu

Nova cijena/ stara

Unosimo novu cijenu (u polju do nam pokazuje staru cijenu za dati artikal)

 

Moguć je i masovni unos nivelacija ukoliko imate artikle u Excel fajlu sredjen po našem templejtu, koji možete pogledati kako treba da izgleda klikom na Primjer fajla za unos, plava strelica. Sredjen Excel fajl po na našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi importujemo artikle na prijemnici.

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Klikom na dugme “Ovjera”, dokument se ne može više mijenjati.

Klikom na dugme "Sravnjivanje vrijednosti" formiramo nivelaciju da bi sravnili vrijednost zbog greške koja se javlja prilikom zaokruživanja na 2 decimale.

 

Izmjena postojeće nivelacije u objektu

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na nivelaciji. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće nivelacije u objektu

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće nivelacije. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće nivelacije u objektu

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda nivelacije koja je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojeće nivelacije u objektu

Klikom na sličicu   vrši se štampanje nivelacije.

 

 

Kopiranje postojeće nivelacije u objektu

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojeće nivelacije.