I UNOS NOVOG POREZA

Unos novog poreza, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Porez (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih poreza

 

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos poreza (slika 2).

Slika 2. Forma za unos poreza

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos poreza (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Naziv poreza

Unosimo naziv poreza.

Stopa

Unosimo stopu.

Sortiranje

Unosimo redni broj poreza.

Po defaultu su unesene određene poreske stope.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆEG POREZA

Klikom na ikonicu     otvara se forma za menjanje podataka o porezu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG POREZA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg poreza. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG POREZA

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno poreza koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.