I UNOS NOVE KATASTARSKE OPŠTINE

Unos nove katastarske opštine, izmena ili brisanje postojećih, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Katastarska opština (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih katastarskih opština

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos nove katastarske opštine (slika 2).

Slika 2. Forma za unos katastarske opštine

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos opštine (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Opština

Unosimo naziv opštine.

Naziv kat. opštine

Unosimo naziv katastarske opštine.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆE KATASTARSKE OPŠTINE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o katastarskoj opštini. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆE KATASTARSKE OPŠTINE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled katastarske opštine. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE KATASTARSKE OPŠTINE

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno katastarske opštine koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.