I UNOS NOVE KATASTARSKE OPŠTINE

Unos nove katastarske opštine, izmjena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Katastarska opština (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih katastarskih opština

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos nove katastarske opštine (slika 2).

Slika 2. Forma za unos katastarske opštine

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos opštine (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Opština

Unosimo naziv opštine.

Naziv kat. opštine

Unosimo naziv katastarske opštine.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆE KATASTARSKE OPŠTINE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o katastarskoj opštini. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆE KATASTARSKE OPŠTINE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled katastarske opštine. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE KATASTARSKE OPŠTINE

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno katastarske opštine koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.