Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izlazni dokumenti– Rastavljanje / dekompletiranje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena, brisanje ili kopiranje postojeće Rastavnice.

Unos nove rastavnice

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog dokumenta Rastavljanje / dekompletiranje  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove rastavnice

Da bi napravili rastavnicu moramo prvo u  šifarniku kreirati nove artikle na koje se artikal rastavlja.  Nakon toga kreirati cijene u cjenovniku za nove artikle, a zatim u šifarniku (Šifarniku / Artikli / Normativ ) kreirati normu rastavljanja (dekompletiranja) artikla. Nakon ovih koraka možemo napraviti rastavnicu.

Klikom na dugme " Nova stavka" unosimo stavke za rastavljanje (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Artikal

 Unosimo artikal

 Serija/ Rok

 Unosimo seriju i u polju do rok ukoliko se artikal vodi po seriji ili roku

 Veličina / Boja  Unosimo veličinu ili boju ako se artikal vodi po veličini ili boji

 Količina u alt. JM

 Unosimo količinu koja je za rastavljanje dekompletiranje

 Lokacija u skladištu  Izabrati ukoliko postoji definisana lokacija u skladištu
 Carinska oznaka  Unijeti carinsku oznaku

 

Nakon unešenog artikla, sistem nam sam daje na osnovu kreiranog normativa za dati artikal, stavke ulaznog dokumenta tj. rastavjeni artikal.

Klikom na dugme "Ovjera" rastavili smo artikal i zaduzili zalihe sa novokreiranim rastavljenim artiklima.

Klikom na dugme "Poništenje" poništavamo dokument.

 

Izmjena postojeće rastavnice

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na rastavnici. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće rastavnice

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće rastavnici. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće rastavnice

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojeće rastavnice

Klikom na sličicu   vrši se štampanje rastavnici.

 

 

Kopiranje postojeće rastavnice

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojeće rastavnici