I UNOS NOVOG RAZLOGA ODOBRENJA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih razloga odobrenja, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Dokumenti  → Razlog odobrenja (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih razloga odobrenja

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novog razloga odobrenja  (slika 2).

Slika 2. Forma za unos razloga odobrenja

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos razloga odobrenja (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Razlog za odobrenje dokumenta

Unesemo razlog za odobrenje dokumenta.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG RAZLOGA ODOBRENJA

Klikom na ikonicu otvara se forma za mijenjanje podataka razloga odobrenja dokumenta . Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG RAZLOGA ODOBRENJA

Klikom na ikonicuotvara se forma za pregled postojećeg razloga za odobrenje dokumenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG RAZLOGA ODOBRENJA

Klikom na ikonicu vrši se brisanje reda, odnosno razlog odobrenja dokumenta koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.