Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije –Izveštaji– Bruto bilans.

Pomoću ovog šifarnika vrši se štampa Bruto bilans-a (Slika 1).

Slika 1. Forma za štampu bruto bilansa

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Klasa konta

 Izabrati klasu konta. Ukoliko se ovo polje ne izabere daje nam sve klase konta.

 Datum od

 Unijeti datum od kojeg nam je potreban bruto bilans

 Datum do

 Unijeti datum do kojeg nam je potreban bruto bilans

 Promet

 Izabrati "Samo sa prometom" ili "Sva konta" 

 PDF

 Izabrati format u kojem nam daje izveštaj bruto bilans

Na osnovu podataka iz finansija, klikom na dugme "Štampa" dobijamo izveštaj u formi ispunjenog Bruto bilansa za izabrani datum, spreman za štampanje.