FINANSIJSKA ODOBRENJA / TEREĆENJA

 

Da bi se kreirala finansijska odobrenja i pri tom ista bila fiskalizovana potrebno je da se ista rade na sledeći način:

Nakon popunjavanja podataka u zaglavlju ( vrsta dokumenta, objekat i komitenta ) potrebno je kliknuti na dugme Prepis artikala a ne na dugme Novi unos kako je do sada rađeno. 

Slika1. Prepis artikala u finansijsko odobrenje

Otvara se novi prozor u kome je potrebno unijeti period i kliknuti na dugme Pregledaj kako bi se učitali svi artikli i usluge koji su bili prometovani u odabranom periodu. 

Slika2. Prozor za pregled stavki finansijskih odobrenja/terećenja

Pregled stavki može da se uradi i biranjem ostalih dostupnih polja (magacin, kategorija artikla).

Nakon klika na dugme Pregled potrebno je u polju pod nazivom Unijeti popust – upisati popust i kliknuti na dugme Pregledaj koji će isti spustiti na sve stavke koje se nalaze na tom pregledu 

Slika 3. Dodavanje popusta na stavkama

Kao finalni korak prepisa artikala je klik na polje Izaberi ili Izaberi sve ukoliko korisnik želi da doda sve stavke iz tog pregleda nakon čega će se odabrane stavke dodati na dokumentu.

Slika 4. Odabir stavki dokumenta

Na samom dokumentu imate pregled referentnih računa tj. računa čije su stavke dodate na ovaj dokument.