Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Finansijski dokumenti– Finansijsko odobrenje od dobavljača. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg Finansijskog odobrenja i terećenja

 

Unos novog finansijskog odobrenja od dobavljača

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog finansijskog odobrenja i terećenja.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog finansijskog odobrenja i terećenja

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                   Opis
 Datum dok.  Unosimo datum dokumenta
 Objekat  Biramo objekat 
 Profitni centar  Ukoliko su objekti vezani za profitni centar, mjesto troška ovde se automatski popuni ovo polje.
 Mjesto troška  Ukoliko su objekti vezani za profitni centar, mjesto troška ovde se automatski popuni ovo polje.
 Nosilac troška  Nosioc troška ukoliko vežemo za odredjenog nosioca troška (komercijalistu) unosimo.
 Dobavljač  Unosimo dobavljača
 Cijena  Biramo cijenu sa pdv-om ili bez pdv-a
 Broj ul. dok.  Unosimo broj ulaznog dokumenta
 Broj dana  Unosimo broj dana za plaćanje
 Neto vrij.rač.  Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa artikala. Ukoliko nije ista vrijednost u ovom polju i vrijednost fakturne vrijednosti svih stavki, sisitem neće dozvoliti ovjeru dokumenta. Ovo je svojevrsna kontrola koja nam onemogućava da napravimo grešku prilikom unosa stavki, a pogotovo je korisna pri unosu kalkulacija sa velikim brojem stavki kada je velika vjerovatnoća da napravimo grešku.
 Datum ul.dok  Unosimo datum ulaznog dokumenta.
 Uvoz  Čekiramo dal je uvoz ili ne.
 Komentar (Štampa se iznad stavki dokumenta)  Ukoliko ima potrebe možemo dodati komentar. 

 

 

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se prozor slika 2.

Slika 2. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 Naziv polja  Opis polja
 Naziv/ Šifra/ Kataloški broj  Unijeti artikal 
 Serija / Rok  Ukoliko se artikal vodi po seriji ili roku ovi podaci su obavezni
 Dat.proiz. / Ned. proiz.  Ukoliko se artikal vodi po datumu proizvodnje ovi podaci su obavezni
 Veličina / Boja   Ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji ovi podaci su obavezni 
 Alternativna j.m.  Ukoliko artikal ima alternatvne jedinice mjere unosimo odredjenu alternativnu jedinicu mjere 
 Količina u alt. JM  Unosimo količinu
 Popust  Unosimo popust u procentima

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Izmjena finansijskog odobrenja od dobavljača

 

 

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg finansijskog odobrenja odobrenja od dobavljača

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača

Klikom na sličicu   vrši se štampanje finansijskog odobrenja od dobavljača.

 

 

Kopiranje postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača.