Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Finansiski dokumenti– Knjižno odobrenje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg knjižnog odobrenja.

Unos novog knjižnog odobrenja

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog knjižnog odobrenja.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog knjižnog odobrenja

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

              Opis

Vrsta dok. Izabrati vrstu dokumenta Knjižno odobrenje ili Knjižno odobrenje oslobodjeno pdv-a

Objekat

Izaberemo objekat

Profitni centar

Izaberemo profitni centar, ukoliko se vodi po PC

Mjesto troška

Izaberemo mjesto troška, ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Izaberemo nosioca troška, ukoliko se vodi po NT

Komitent

Izaberemo komitenta

Broj povrata

Izaberemo broj povrata, i snimimo na dugme "Snimi", tek tada klikom na dugme " Prepis" vrši se prepis sa dokumenta Povrat kupca.

Popust

Unosimo popust u procentima, bez znaka %

Izvoz Čekirati Da (ukoliko je uvoz) 

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komenar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom na dugme "Duple šife" otvara se spisak  šifri koje su unijete više puta. Na prikazu se vidi Šifra, Naziv kao i Redni broj artikala koji se ponavljaju:

Klikom na dugme “Ovjera”, dokument je ovjeren i ne može se više mijenjati.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Izmjena postojećeg knjižnog odobrenja
 

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka na knjižnom odobrenju. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg knjižnog odobrenja

Klikom na sličicu     otvara se forma za pregled postojećeg knjižnog odobrenja. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 
Brisanje postojećeg knjižnog odobrenja

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda postojećeg knjižnog odobrenja koji je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg knjižnog odobrenja

Klikom na sličicu    vrši se štampanje postojećeg knjižnog odobrenja.

 

 
Kopiranje postojećeg knjižnog odobrenja

Klikom na sličicu     vrši se kopiranje postojećeg knjižnog odobrenja.