Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Finansijski dokumenti– Pregled prodaje na rate. Pomoću ove stranice možemo da pregledamo izvještaj o prodaji na rate

Ovdje možemo vidjeti sve račune koji imaju način plaćanja Virman - rate, kao i uplate rata po tim računima koje su evidentirane na putanji - Malopordaja - Finansijski dokumenti - Plaćanja na rate / Naplata -

Slika 1. Pregled prodaje na rate

 

ID ID računa i link koji vodi ka računu u maloprodaji
Broj dokumenta Broj računa
Datum dokumenta Datum računa
Komitent Komitent koji je kupac na računu
Kontakt osoba / Preuzeo Informacija o kontakt osobi koja je evidentirana prilikom kreiranja računa na POS aplikaciji
Duguje ukupan iznos sa računa
Br. uplata / Br. rata Ukupan broj rata koje je komitent uplatio / ukupan broj rata koji treba da se uplati
Plaćeno Ukupan iznos koji je plaćen po datom računu
Preostalo Iznos koji preostao da se uplati po računu

 

Ovdje imamo i izvještaj u gornjem dijelu ekrana koji se može izvući u različitim formatima. Ovaj izvještaj će pokazati podatke shodno uključenim filterima.