Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Finansiski dokumenti– Račun/Razduženje maloprodaje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg računa. 

Unos novog računa

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog računa.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog računa

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                                                                            

                  Opis

Objekat

Izabrati objekat

Profitni centar

Izabrati profitni centar

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška

Komitent

Unijeti komitenta 

Mjesto isporuke

Mjesto isporuke nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Način otpreme

Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Preth.dok.

Unijeti broj dokumenta (ukoliko ima) predračuna, ponude, rezervacije ili reversa i klikom na dugme "Prepis" prepisujemo prethodni dokument.

Rok isporuke

Unijeti datum do kojeg je rok za isporuku

Popust

Unijeti ukoliko postoji popust

DPO / Broj dana 

Unijeti datum prispjeća obaveze ili broj dana.

Preuzeo

Unijeti ko je preuzeo račun.

Klikom na dugme "Kupac i rate" otvara se forma slika br.2.

Slika 3. Forma kupac i rate

 

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.3

Slika 3. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Nakon ovjere dokumenta pojavljuje se dugme "Formiraj povrat" klikom na njega možemo automatski kreirati povrat.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Izmjena postojećeg računa

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o računu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg računa

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg računa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg računa

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg računa

Klikom na sličicu   vrši se štampanje računa.

 

 

Kopiranje postojećeg računa

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg računa.