Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja– Finansijski dokumenti–Plaćanje na rate. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećih uplata na rate.

 Ovdje evidentiramo uplate koje korisnik direktno donese u prodavnicu, na osnovu računa koji je napravjen na rate.

 Unos nove uplate na rate

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove uplate na rate. (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove uplate na rate

Popunjavaju se sledeća polja:

 
Naziv polja Opis polja
 Objekat  Ovdje biramo objekat u koji se unose uplate
 Način plaćanja  Ovdje biramo način uplate rate, gotovinom ili karticom.

 

Klikom na dugme "Nova stavka" 

Slika 2. Forma za unos uplate na rate

Popunjavaju se sledeća polja:

 
Naziv polja  Opis polja
Br.dok.priznanice Ovdje unosimo broj priznanice
Komitent Unosimo kupca
Rata Unosimo vrijednost koju korisnik uplaćuje
Poziv na broj Klikom na ovo polje pojavljuje se lista računa za ovog komitenta, treba izabrati račun za koji vežemo uplatu.
Napomena Ukoliko ima potrebe možemo unijeti napomenu.

Nakon ovjere dokumenta (klikom na dugme "Ovjera") dokument možemo povući u finansije.

Izmjena postojećeg plaćanja na rate

 

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg plaćanja na rate

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg plaćanja na rate

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda, odnosno artikal koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.