Funkcija "Pregled povezanih rata i računa" otvara se kron menu, klikom na stavku Maloprodaja - Finansijski dokumenti - Pregled povezanih rata i računa

Ovdje se rate mogu razvezati od određenog računa i povezati sa novim računom.

 Pregled povezanih rata i računa

Slika 1. Forma za pretragu

Prvo popunjavamo polje "komitent". Kada izaberemo komitenta, nakon toga biramo vremenski period u poljima "Datum od" i "Datum do".

Kada primjenimo filtere, sistem će nam prikazati sljedeći ekran.

Prikazuju nam se, u gornjem dijelu ekrana, svi računa za datog komitenta u datom periodu i rate povezane sa tim računima. U donjem dijelu ekrana su sve nepovezane rate.

Kada pregledamo rate koje su povezane, na kraju reda nalazi se ikonica groma. klikom na tu ikonicu ova rata će se razvezati od tog računa i prikazaće se kao nepovezana rata.

Kako bismo povezali nepovezanu ratu sa novim računom, potrebno je da označimo račun i nepovezanu ratu i zatim kliknemo na dugme "Poveži označene stavke".

Ovime smo završili proces povezivanja rate sa novim računom i ovo će se preslikati i na izvještaj Pregled prodaje na rate.